Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Informacje o realizacji projektu

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie otrzymał 214 800 złotych wsparcia finansowego w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wspomniane środki zostały przeznaczone  na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  w tym na zakup środków ochrony indywidualnej, zakup środków do dezynfekcji, a także sprzętu wspomagającego w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki finansowe zostały pozyskane z Projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Pomorskie S.O.S” był skierowany do instytucji, których pracownicy w sposób bezpośredni zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  długotrwale chorym i w podeszłym wieku.
Z otrzymanych środków finansowych Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie zakupił środki ochrony indywidualnej, m.in.: rękawiczki, maseczki, przyłbice, półmaski filtrujące, fartuchy jednorazowe, kombinezony ochronne, pokrowce na obuwie, czepki. Z pozyskanych funduszy zakupiono również środki do dezynfekcji: środki do dezynfekcji powierzchni, proszki do prania bakteriobójcze, płyny biobójcze i do dezynfekcji rąk, maty bakteriobójcze. Poza tym, w celu zapewnienia reżimu sanitarnego, w związku z epidemią Covid-19, zakupiono: kurtyny paskowe w celu wydzielenia stref, naczynia jednorazowe, pościel jednorazową, kołdry i poduszki jednorazowe,  pneumatyczne miski do mycia głowy, dozowniki łokciowe do mydła i płynów dezynfekcyjnych, krzesła prysznicowe i toalety przenośne, wózek transportowo-kąpielowy, stoliki przyłóżkowe wykorzystywane w opiece nad mieszkańcami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji. Dom pomocy społecznej został też doposażony w specjalistyczny sprzęt, taki jak: 2 ssaki, 2 koncentratory tlenu, 4 inhalatory, pulsoksymetr, 2 resuscytatory, stojaki do kroplówek, komplet ograniczający ruch, termometry bezdotykowe, ciśnieniomierze. Dodatkowo zakupiono sprzęt do dekontaminacji:  17 lamp bakteriobójczych, 5 ozonatorów oraz 2 zamgławiacze.
Dzięki otrzymanym środkom Dom Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie mógł zakupić środki ochrony indywidualnej  i sprzęt niezbędny do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy i bezpieczeństwa pracownikom w czasie epidemii  Covid-19, co niewątpliwie przekłada się też na bezpieczeństwo mieszkańców Domu.  Zakupiony sprzęt wpływa na ograniczenie ryzyka   zachorowań  oraz pozwala na zapewnienie realizacji usług opiekuńczych  z uwzględnieniem wytycznych i rekomendacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w walce z wirusem SARS-CoV-2.