Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Druga informacja o realizacji projektu

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie otrzymał łącznie 572 750,00 złotych wsparcia finansowego w ramach projektu „Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, poprzez: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami; zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania; zapewnienie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy DPS.
Zgodnie z umową nr 6/U-ROPS-POWER/2020 z dnia 18.09.2020 i aneksem nr 1 z dnia 30.11.2020 pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Kwidzyńskim o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 środki finansowe zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. Dodatki do wynagrodzeń otrzymali pracownicy bezpośrednio pracujący z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Zadanie zostało zrealizowane w dwóch turach: w październiku 2020 oraz po aneksowaniu umowy, w grudniu 2020.

Informacje o realizacji projektu

 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie otrzymał  334 950,00 złotych wsparcia   finansowego w ramach projektu „Pomorskie pomaga”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności
w stosunku do osób znajdujących się w grupie ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, poprzez: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami; zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania; zapewnienie  tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy DPS.
Zgodnie z umową nr 6/U-ROPS-POWER/2020  pomiędzy Województwem Pomorskim
a Powiatem Kwidzyńskim  o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19,  środki finansowe zostały przeznaczone  na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. Dodatki do wynagrodzeń otrzymali w formie nagrody pracownicy bezpośrednio pracujący z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Zadanie zostało  zrealizowane w październiku 2020.