Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie

Piękne położenie, zdrowy klimat, lecznicze właściwości wody, okalający las mieszany, dobre połączenia kolejowe na trasie Malbork - Toruń i inne walory wpłynęły na podjęcie decyzji w Gdańsku w_czerwcu 1914 roku o_budowie w Ryjewie kurortu uzdrowiskowego, w_którym miano leczyć choroby płuc. Powstały zaledwie trzy budynki, ponieważ po traktacie wersalskim w 1919 roku władze niemieckie zrezygnowały z rozbudowy kurortu. W latach 1935-1942 funkcjonował tu młodzieżowy obóz pracy dla dziewcząt i chłopców z hitlerjugend, a od 1942 do 1945 roku przebywały tu tylko dziewczęta. Po wojnie obiekty zostały częściowo zdewastowane i rozkradzione. W 1947 roku dopiero powstało tu Państwowe Prewentorium dla dzieci z rodzin biednych i zagrożonych gruźlicą (zdjęcie obok), które funkcjonowało do 1965 czyli do decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w_Gdańsku o powołaniu Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych.